Ongin føroyskur matur til føroyingar í donskum fongslum

2. mai 2018


Kaj Leo Holm Johannesen, løgtingsmaður fyri Sambandsflokkin, hevur nú fingið svar uppá sín skrivliga fyrispurning til Ríkisumboðið í Føroyum. Føroyingar í donskum fongslum skulu undir somu treytir sum aðrir innisitandi og fáa tí ongan føroyskan mat


Svarari: Ríkisumboðsmaðurin í Føroyum

 

Á tingfundi 22. februar 2018 boðaði formaðurin frá omanfyrinevnda fyrispurningi, sum er soljóðandi:

 

Viðvíkjandi vantandi møguleikum hjá føroyingum í donskum fongslum at fáa føroyskan mat

 

1. Hvørjar ítøkiligar forðingar og avmarkingar eru í vegin fyri, at ein føroyingur, sum situr ein dóm í einum donskum fongsli, kann eta føroyskan mat?

 

2. Hví eru ikki somu reglur galdandi fyri føroyingar og grønlendingar, sum sita dóm í donskum fongslum - hví eru lond í Ríkisfelagsskapinum ikki javnsett hesum viðvíkjandi?

 

3.  Hvør kann loysa hesar trupulleikar um forðingar fyri at eta føroyskan mat?

 

4. Hvørjar ætlanir eru um at broyta verandi mannagongd og reglur fyri føroyingar?

 

Ríkisumboðsmaðurin hevur svarað 5/4-18, men spurningurin bleiv ikki svaraður í tinginum, tí tingið fór heim.

 

Til brug for besvarelsen af spørgsmålene er der indhentet en udtalelse fra Justitsministeriet, som jeg kan henvise til: 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af disse spørgsmål indhentet en udtalelse fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, der har indhentet en udtalelse fra Herstedvester Fængsel, som har oplyst følgende:

 

Ad spørgsmål 1

Færøske indsatte er omfattet af det almindelige kosttilbud i Herstedvester Fængsel.

 

Færinger kan - på samme vilkår som andre indsatte - bede fængslets købmand om at bestille varer hjem, som ikke er en del af standardsortimentet i købmandsbutikken i Herstedvester Fængsel.

 

Færinger kan - i lighed med, hvad der gælder for andre indsatte - af sikkerhedsmæssige årsager som udgangspunkt ikke få indleveret fødevarer, da fødevarer som oftest ikke er visitérbare. Særligt for så vidt angår frosne fødevarer kan færøske indsatte - i lighed med, hvad der gælder for andre indsatte - desuden ikke få indleveret sådanne fødevarer af hensyn til fødevaresikkerheden, da fængslet ikke råder over godkendte frysefaciliteter på depotet.

 

Ad spørgsmål 2

I Herstedvester Fængsel sidder et antal grønlændere, som er dømt til anbringelse i forvaring i en psykiatrisk ledet anstalt under kriminalforsorgen i Danmark i henhold til den grønlandske kriminallov, fordi de på grund af psykisk afvigelse anses for uegnede til anbringelse i åben anstalt i Grønland, eller fordi en sådan anbringelse ikke giver tilstrækkelig sikkerhed.

 

Herstedvester Fængslet har en særlig opgave i forhold til disse indsatte og skal blandt andet sikre, at de undergives en behandling, der - under særlig hensyntagen til deres tilhørsforhold til det grønlandske samfund - sigter mod at gøre dem egnede til ophold i anstalt i Grønland.

 

De grønlandske forvaringsdømte i Herstedvester Fængsel, som er dømt i henhold til den grønlandske kriminallov, får en række særlige tilbud, der tilsigter at afbøde de gener, som tvangsmæssig anbringelse tusindvis af kilometer fra hjemstavnen medfører.

 

Disse tilbud blev indført på foranledning af Den Grønlandske Retsvæsenskommission, der ved påbegyndelsen af sit arbejde vedrørende det grønlandske retsvæsen i 1994, foreslog Justitsministeriet, at der snarest blev gennemført visse forbedringer af forholdene for de grønlandske forvaringsdømte i Herstedvester, indtil nedsendelsen til Danmark kunne ophøre.

 

Forslagene angik for en dels vedkommende forbedringer, navnlig vedrørende afsoningsforholdene i Herstedvester. Disse forslag omfattede bl.a. flere aktiviteter for de grønlandske forvaringsdømte i anstalten, mere grønlandsk kost, forbedring af kontakten med de dømtes familie i Grønland og bedre vejledning af og vederlag til de dømtes bistandsværger.

 

De grønlandske forvaringsdømte i Herstedvester Fængsel er som udgangspunkt placeret på et særligt afsnit, hvor man forsøger at skabe et regime og en atmosfære, som er tilpasset deres særlige behov. Der er knyttet en pædagogisk assistent til afsnittet, som er fuldtidsbeskæftiget med at skabe aktiviteter mv., herunder at skaffe grønlandske madprodukter til udlevering én gang om ugen og til fællesspisning én gang om ugen.

 

Retstilstanden med de særlige afsoningsvilkår/tilbud har været gældende for de grønlandske forvaringsdømte i nu mere end 20 år. Det er imidlertid aktuelt vanskeligt at skaffe grønlandske fødevarer, efter at den tidligere leverandør er ophørt med salg af grønlandske fødevarer. En ny leverandør er endnu ikke fundet og der må derfor i øjeblikket benyttes alternativer til grønlandske fødevarer, såsom dansk eller new zealandsk lam m.v.

 

Madordningen for de grønlandske forvaringsdømte vil i øvrigt blive udfaset i forbindelse med åbningen af den nye anstalt i Nuuk i 2019 og udfasningen vil også omfatte de grønlandske forvaringsdømte, som måtte vælge at blive i Herstedvester Fængsel. 

 

Når der ikke er et tilsvarende tilbud om færøsk kost til færøske indsatte i Herstedvester Fængsel, skal det ses i lyset af, at der er en helt særlig begrundelse for den eksisterende ordning for grønlandske forvaringsdømte i Herstedvester, der i øvrigt er under udfasning. De færøske indsatte afsoner - i modsætning til de grønlandske forvaringsdømte - som udgangspunkt en tidsbestemt straf og fordeles efter de almindelige fordelingsregler, hvilket betyder, at de kan placeres i alle fængsler i Danmark. Endelig er der forholdsvis få færøske indsatte i Herstedvester Fængsel og hovedparten af de færøske indsatte opholder sig alene kortvarigt (4-6 uger) i Herstedvester Fængsels visitationsordning for sædelighedsdømte. 

 

Ad spørgsmål 3 og 4

Under henvisning til det der er anført ovenfor under besvarelsen af spørgsmål 2 finder Herstedvester Fængsel ikke grundlag for at iværksætte en særlig madordning for færøske indsatte.

 

Direktoratet for Kriminalforsorgen har oplyst, at direktoratet kan henholde sig til Herstedvester Fængsels udtalelse.

 

Justitsministeriet kan henholde sig til Direktoratet for Kriminalforsorgens udtalelse.

 


RN


Aftur