Velfærdssamfundet

29. apríl 2019Centralt i velfærdssamfundet står adgangen til læge og sygehus. Vi forventer, at hvis vi bliver syge, så kan vi blive behandlet hos den praktiserende læge eller, hvis det er nødvendigt, på hospitalet.

 

Adgang til læge og sygehus er en hjørnesten i velfærdssamfundet.

Lange ventetider på undersøgelser og behandling skaber utryghed og angst hos patienter.

 

Stadig flere, både privatpersoner og firmaer, tegner en privat sundhedsforsikring, en forsikring, der giver dem adgang til undersøgelse og behandling på et privathospital, som er en tryghed for behandlingsgaranti inden for 10 arbejdsdage, efter at en lægeerklæring er udstedt. Det er en service, man betaler for, og en service, som det offentlige hospitalsvæsen ikke kan og heller ikke skal konkurrere med.

Men der må være en tryghed i behandlingen. Gang på gang oplever patienter, der behandles i Danmark eller på Island, at behandling og operationer udsættes, fordi pengene er sluppet op.

 

Et velfærdssamfund må prioritere sit sygehusvæsen; det må sætte de penge af, der er nødvendige, så borgernne kan føle sig trygge og have tillid til sygehusvæsenet.

 

Private sundhedsforsikringer er et frit valg, men de koster, og tryghed for behandling i sygehusvæsenet skal ikke være betinget af, om man har råd til at købe en privat forsikring.

 

I øjeblikket koster sygehusvæsenet lidt over en milliard. Til sammenligning udgør bloktilskuddet 641 millioner kr.

Sygehusvæsenet er en hjørnesten i velfærdssamfundet. Hvis vi vil et velfærdssamfund og tryghed i behandlingen for alle, må vi finde de penge, det koster.

 

Nina Dahl


RN


Aftur