Hvad får Danmark egentlig for bloktilskuddet?

19. mai 2019Færøerne er et land med egen kultur, en meget stærk kultur og egen historie, men Færøerne er også en del af det danske Rigsfællesskab.


Den største ressource, Færøerne har, er ikke fisk, men mennesker. Færinger har deres eget modersmål og dansk som første fremmedsprog, og færinger har dansk statsborgerskab.

 

Den største bekymring i de vestlige lande i dag er for lave fødselstal og en aldrende befolkning og dermed mangel på arbejdskraft.

Fiskeri og søfart er traditonelle erhverv på Færøerne, men færinger bemander ikke blot egne både, de er også rygraden i den danske handelsflåde. Ingen kan blive kaptajn i den danske handelsflåde uden dansk statsborgerskab. Den danske handelsflåde ville være ilde stedt uden færinger, såvel i maskinen som på broen.


Ikke for ingenting bliver Hirtshals kaldt for lille Færøerne. Fiskeriet er et erhverv, der ligger til færinger, og mange er de færinge både i Hirthals og langs den danske vestkyst, der bemander både små fiskerbåde, såvel som store krafblokkebåde. De danske supply- og vagtbåde i Nordsøen, hvem bemander for en stor del dem?


Hvert år i september, når universiteterne og højere læreanstalter begynder semestret, er der flere hundrede unge færinger imellem de studerende på de danske læreanstalter, unge mennesker, der kan sproget, og som hurtigt tilpasser sig. Nogen tager tilbage til Færøerne efter endte studier, andre bliver i Danmark som læger, ingeniører, jurister, datamatikere, videnskabsfolk, lærere og sygeplejersker.  
 

Der er andre, der vælger Danmark til, unge kvinder, der får udddannelse som SOSU- og plejehjemsassistenter, og der er håndværkerne. Fælles for dem er, at de kan sproget og ikke er fremmede med dansk kultur.


Søfolk, fiskere, studerende, Sosu-assisteter og håndværkere, alle bidrager de til dansk økonomi, udvikling og velfærd.


Hvet år kommer der så til gengæld et bloktilskud til Færøerne fra Danmark til en del af Riget, som leverer en ikke uvæsentlig del af den velkvalificerede arbejdskraft, der er grundlag under dansk økonomi.


Bloktilskuddet er veltjent og velfortjent.

 

Nina Dahl


RN


Aftur