Der mangler en socialrådgiver på Landssygehuset

28. august 2019Sambandsflokkurin ønsker at styrke sygehuset og rehabiliteringsprocessen.
 

Der er fokus på sygehuset på behandling, og der er ingen tvivl om, at det er det allervigtigste, naturligvis. I går var jeg til møde med pårørende til alvorligt syge mennesker, mennesker, der har brug for mange forskellige ydelser, genoptræning, hjemmepleje, transport osv., ydelser fra private, offenlige og kommunale leverandører.

 

Det var barske historier, og der var mange ting at gribe fat i, men fælles for historierne var, at de pårørende manglede en koordinator, der kunne være bindeled imellem sygehus, Almannaverkið, kommunen som fx talepædagog og andre.

 

Et er, at du har et familiemedlem, der bliver syg, og at alt bliver utrygt. Og du skal bruge din tid til omsorg for din pårørende, men tiden bliver stjålet fra dig til at finde rundt i en jungle af offentlige instanser, som af dig kræver et enormt overskud, og mange giver op og bliver totalt kørt ned. Der mangler en socialrådgiver på Landssygehuset, som kan koordinere indsatsen, som kan være bindeled imellem den lægefaglige indsats, patienten og pårørende, Almannaverkið, andre socialfag, kommunale tilbud og andre instanser i en kompleks indsats. Der mangler en socialrådgiver, som kan give en koordineret rehabiliteringsindsats ved patientens indlæggelse og udskrivning fra hospitalet.

 

Mange patienter oplever efter et længere sygdomsforløb at blive udskrevet fra hospitalet, uden at der er lavet en handleplan for det videre forløb.

 

Både patienten og pårørende føler sig fanget i et system, de ikke kan gennemskue; de ved ikke, hvem de skal henvende sig til.

 

Der mangler en socialrådgiver med viden om socialfaglige rehabiliteringstilbud, muligheder og lovgivning, der i samtale med patienten og det faglige personale på hospitalet, læger, sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter og ikke mindst familien, således at man kan lave en handleplan, informere om muligheder og hjælpe med kontakt til behandlingssteder og myndigheder.

 

Der skal være en socialrådgiver, der er fast tilknyttet til Landssygehuset og tilgængelig for både patienter såvel som pårørende, og som har kontor og faste arbejdstider på hospitalet, så patienter og pårørende kan føle sig trygge ved, at de altid kan få hjælp til spørgsmål omkring behandlingstilbud, som ofte foregår i udlandet, og som tager kontakt til Almannaverkið og hjemsendelseskommunen, inden patienten overføres til Færøerne.

 

Lad det være sagt, at en socialrådgiver er kun en brik i det, som de pårørende efterlyser, men en nok så væsentlig brik i at samle det puslespil af instanser, i rehabiliteringsprocessen.

 

Skal man tale om en koordineret indsats i rehabiliteringsindsatsen, så må der være en socialrådgiver på Landssygehuset.

 

Nina Dahl

valevni til Løgtingið fyri Sambandsflokkin


RN


Aftur